Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠOcenění společnosti Scio

Další odkazyABSOLVENTSKÉ PRÁCE - 9. ROČNÍK


Absolventská práce je jeden z výstupů každého žáka 9. ročníku. Je vypracována na libovolné téma a většinou v rozsahu 10 stran. Žáci mají za úkol shromáždit dostatek informací k danému tématu, vyhodnotit je a uspořádat do tisknutelné podoby. Vedle textu a obrázků se v absolvenstských pracích objevují taktéž tabulky, grafy, přehledy, průzkumy mezi žáky, vlastní výtvory a další zajímavosti, které mohou upoutat pozornost nejen hodnotící komise, ale i žáků 8. ročníku, kteří jsou přítomni jako diváci při obhajobách.


► pro žáky: Přední strana absolventské práce
► pro žáky: Nultá strana absolventské práce
► pro žáky: Stránky 1, 2, 3, ... absolventské práce
► pro žáky: Plán tvorby absolventské práce
► pro učitele: Hodnotící list absolventské práce
;

Absolventské práce žáků 9. ročníku (školní rok 2013-2014)


Baďura Jakub
Bundil Petr
Čepeláková Aneta
Drábek Jan
Furmanová Natálie
Hajas Tomáš
Kapitánová Kateřina
Kopeček Vojtěch
Obzina Marek
Sedláček Jan
Skoupilová Gabriela
Vašková Dagmar
Veselá Adéla
Vojáčková Šarlota
Volkmerová Debora
Zelinková Věra
Žáčíková Barbora
Žůrková Nelly